Blog /

Φωνοθεραπεία

Φωνοθεραπεία

Διαταραχές          Αξιολόγηση            Θεραπεία

Έχετε παρατηρήσει ό,τι η φωνή σας ακούγεται διαφορετική;

Μήπως ακούγεται βραχνή, αδύναμη, τεταμένη;

Αισθάνεστε ό, τι κάτι έχει κολλήσει στο λαιμό σας;

Μήπως έχετε δυσφωνία, η φωνή βγαίνει με κόπο;

Καταβάλετε μεγάλη προσπάθεια για να μιλήσετε;

Εάν απαντήσατε ναι σε κάποια από τις παραπάνω ερωτήσεις τότε πρέπει να προχωρήσετε σε αξιολόγηση φωνής.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΩΝΗΣ

Αρχικά, θα πρέπει να εξεταστείτε από ΩΡΛ για να σας κάνει μια λαρυγγοσκόπηση. Αυτό είναι το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνετε έτσι ώστε να μπορέσουμε να δούμε τις φωνητικές σας χορδές. Μέσα από την λαρυγγοσκόπηση, με τη βοήθεια μικροσκοπικής κάμερας, μπορούμε να συλλέξουμε τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε για τις φωνητικέςχορδές και τον λάρυγγα για να βγάλουμε τη διάγνωση.

Αφού, λάβουμε την έκθεση μαζί με το cd που θα ζητήσετε από τον ΩΡΛ, θα κλείσουμε το ραντεβού για την αξιολόγηση της φωνής. Αυτή περιλαμβάνει, το ιατρικό ιστορικό, ψηλάφηση των μυών του λαιμού και του λάρυγγα ,καθώς και την ανάλυση της φωνής. Αυτό συνήθως διαρκεί 45 λεπτά έως μια ώρα ,εφόσον έχετε ήδη συμπληρώσει το ιατρικό ιστορικό πριν την επίσκεψη. Στη συνέχεια, ανάλογα με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, ένα θεραπευτικό πρόγραμμα θα δημιουργηθεί για σας.

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΦΩΝΗΣ

Τυπικά ευρήματα που μπορεί να διαγνώσει ο ΩΡΛ μπορεί να είναι:

Οζίδια, κύστες, πολύποδες των φωνητικών χορδών (ΦΧ)

Οι καλοήθεις βλάβες των φωνητικών χορδών εμποδίζουν την ομαλή τους σύγκλιση, όπου συχνά προκαλούν αλλαγή και βραχνάδα στη φωνή. Αυτές είναι οι πιο συχνές διαταραχές των φωνητικών χορδών.

Οίδημα Reinke

Καλοήθης πρήξιμο κατά μήκος των φωνητικών χορδών, με συνέπεια, τη βραχνή φωνή και τηδυσκολία στην αναπνοή. Κυρίως, ύστερα από ερεθιστικούς παράγοντες όπως καπνός, αλκοόλ κ.α.

Ουλή των ΦΧ

Υπάρχει εσωτερική ουλή στις φωνητικές χορδές, κυρίως, ύστερα από κάπνισμα ή από αυτογενή αιτία, όπου ανάλογα με το βάθος της ουλής έχουμε αναπνευστική βραχνή φωνή και με υψηλή ένταση.

Οξεία και Χρόνια Λαρυγγίτιδα

Η οξεία λαρυγγίτιδα προκαλεί βραχνάδα και συχνά, ξαφνική απώλεια φωνής. Συνήθως, προκαλείται ύστερα από ιογενή λοίμωξη που οδηγεί σε διόγκωση των ΦΧ. Οι χρόνιες λαρυγγίτιδες μπορεί να προκληθούν ύστερα από γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, έκθεση σε ερεθιστικές ουσίες, όπως ο καπνός και κυρίως λογω κακή χρήση των ΦΧ.

Λαρυγγο-φαρυγγική παλινδρόμηση

Ένα έλκος εξ επαφής/κοκκίωμα, μπορεί να δημιουργηθεί ύστερα από την αναρροή του υγρού του στομάχου στο λαιμό, με αποτέλεσμα να προκαλέσει ποικιλία συμπτωμάτων όπως πικρή γεύση το πρωί, βραχνάδα (χρόνια ή παροδική), δυσκολία στη κατάποση. Κατά συνέπεια ο ασθενής μπορεί να νιώθει ένα εξόγκωμα στο λαιμό ή ακόμα και πόνο, μετά από τον ερεθισμό του λαιμού και του λάρυγγα από το γαστρικό οξύ. Συμβαίνει συχνά, χωρίς κανένα εμφανή σύμπτωμα καύσου και παλινδρόμησης του φαγητού.

Δυσφωνία μυϊκής τάσης (MTD)

Κατά τη διάρκεια της φώνησης απαιτείται ο συντονισμός της αναπνοής καθώς και των μυών του λάρυγγα. Όπου ο μη σωστός συντονισμός μπορεί να οδηγήσει σε κακή χρήση της φωνής, με συνέπεια να έχει υπερβολική ένταση στο λαιμό και στους μυς του λάρυγγα, Σε συνδυασμό με την κακή τεχνική αναπνοή μπορεί να οδηγήσει σε φωνητική κόπωση, κοπιώδες, βραχνή φωνή. Η κατάχρηση και η κακή χρήση της φωνής θέτει σε κίνδυνο την ανάπτυξη καλοήθεις φωνητικές βλάβες (βλ. παραπάνω) ή ακόμα και μια φωνητική αιμορραγία.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΦΩΝΗΣ

Πολύ σπάνια ένα πρόβλημα φωνής μπορεί να προκληθεί από μια συγκεκριμένη αιτία. Οι διαταραχές φωνής είναι απόρροια πολλών παραγόντων, όπου θα διευκρινιστούν μέσα από την αξιολόγηση σας. Η φωνοθεραπεία έχει ως στόχο να βελτιώσει τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τη φωνή σας, μειώνοντας τις επιβλαβείς φωνητικές συμπεριφορές, ενώ διδάσκεται ένας νέος υγιείς τρόπος χρήσης της φωνής, μέσα από τεχνικές θεραπείας που συμβάλλει στη βελτίωση της παραγωγής αυτής.

Η διάρκεια της θεραπείας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες συμπεριλαμβανομένης της διάγνωσης του ΩΡΛ, της αξιολόγησης της φωνής, τη σοβαρότητα του προβλήματος, τις συν – ιατρικές διαγνώσεις, αλλά κυρίως από της δέσμευσης και της συνεργασίας του ασθενούς, σχετικά με την την πρακτική εξάσκηση των νέων φωνητικών τεχνικών που θα εφαρμόζει και εκτός των συνεδριών της θεραπείας. Η ενεργή συμμετοχή του πάσχοντος συμβάλλει στη πρόληψη περεταίρω φωνητικών διαταραχών.

Για περισσότερες πληροφορίες μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, είτε για συμβουλευτική, είτε για αξιολόγηση φωνής στο τηλ 211-4090184.