Blog /

Ομάδα προετοιμασίας για την Α δημοτικού

Ομάδα προετοιμασίας για την Α δημοτικού

Είναι το παιδί μου έτοιμο για την πρώτη τάξη του δημοτικού;

 

Παρά το γεγονός ότι το κάθε παιδί είναι μοναδικό και αναπτύσσεται με τους δικούς του ρυθμούς, υπάρχουν ορισμένες δεξιότητες που μπορούν να καλλιεργηθούν και να υποστηριχθούν. Για το σκοπό αυτό απαιτουνται γνώσεις εκπαιδευτικών και ειδικών που σχετίζονται με την κοινωνική και ακαδημαϊκή ανάπτυξη του παιδιού (αναπτυξιολόγοι, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές κ.α.) με στόχο την ομαλή ένταξή του στο σχολικό περιβάλλον (βλ. την ακόλουθη λίστα μαθησιακών δεξιοτήτων σχολικής ετοιμότητας που θα πρέπει να έχουν κατακτήσει τα παιδιά πριν την είσοδό τους στη Α' δημοτικού).

 

Ας επισημανθεί ότι τα μικρά παιδιά χρειάζονται να έχουν συνεχείς ευκαιρίες για την επίτευξη μια νέας δεξιότητας. Το να υποδειχθεί κάτι στο παιδί για μια μόνο φορά, δεν επαρκεί για την οικοδόμηση μιας ισχυρής βάσης ανάπτυξης των δεξιοτήτων του.

 

Έτσι λοιπόν, δημιουργήσαμε ένα ομαδικό πρόγραμμα σχολικής ετοιμότητας παιδιιών προσχολικής ηλικίας. Στόχος του η προετοιμασία και η ομαλή είσοδο τους στη Α' δημοτικού, καθώς και να καλύψει πολλές απο τις παρακάτω μαθησιακές δεξιοτήτες μέσα απο το παιχνίδι.

 

 

Έναρξη νέου τμήματος από τον Σεπτέμβριο, δηλώστε συμμετοχή στα τηλέφωνα 2114090184 κ 6979233676.

 

 
 
 
 
 
 
Λίστα μαθησιακών δεξιοτήτων προετοιμασίας για την  Α΄ δημοτικού  
 

Κοινωνικές δεξιότητες  

 •     Δείχνει εμπιστοσύνη στον εαυτό του και ενισχύει την αυτοεκτίμηση του.
 •    Ακολουθεί κανόνες και ρουτίνες στο σπίτι και στο νηπιαγωγείο.
 •    Χρησιμοποιεί αντικείμενα σκόπιμα και με σεβασμό.
 •    Προσαρμόζεται άνετα σε νέες αλλαγές.
 •    Δείχνει προθυμία και περιέργεια ως μαθητής.
 •    Διατηρεί την προσοχή σε μια μόνο δραστηριότητα για ένα χρονικό διάστημα.
 •    Συνεργάζεται, παίζει και μοιράζεται με άλλα παιδιά.
 •    Αλληλεπιδρά εύκολα με τους οικείους, του περιβάλλοντος του.
 •    Συμμετέχει σε ομαδικές δραστηριότητες.
 •    Σέβεται τα συναισθήματα και τα δικαιώματα των άλλων.
 •    Χρησιμοποιεί λέξεις για την επίλυση των συγκρούσεων.
 •    Επιδιώκει τη βοήθεια των ενηλίκων όταν χρειάζεται.

 

Ανάγνωση & κατανόηση  

 •    Δείχνει ενδιαφέρον για δραστηριότητες που αφορούν την ανάγνωση.
 •    Ακούει με ενδιαφέρον μια ιστορία ή ένα παραμύθι που του διηγείται κάποιος.
 •    Επαναλαμβάνει μια απλή ιστορία.    Αναγνωρίζει τη σχέση μεταξύ προφορικού και γραπτού λόγου.
 •    Αναγνωρίζει όλα τα γράμματα της αλφαβήτου.
 •    Διακρίνει ανάμεσα σε κεφαλαία και μικρά γράμματα .
 •    Συνδέει τον ήχο με το αντίστοιχο φώνημα.
 •    Διακρίνει ομοιότητες και  διαφορές των φωνημάτων που εκφωνούνται.
 •    Ταυτίζει ένα κείμενο με την αντίστοιχη εικόνα.
 •    Κάνει προβλέψεις μιας ιστορίας ή ενός αποσπάσματος από ένα παραμύθι με βάση τον τίτλο και την εικόνα.
 •    Διακρίνει το γεγονός από τη μυθιστοριογραφία.
 •    Αρχίζει να κατανοεί τα βασικά χαρακτηριστικά μύθων, ιστοριών και θρύλων.
 •    Απαντάει σε ερωτήσεις  πού, πότε , τι, ποιος και γιατί.
 •   Χρησιμοποιεί την προσωπική του άποψη για την αιτιολόγηση ενός γεγονότος  σχετικά με τους χαρακτήρες και τις καταστάσεις ενός μυθιστορήματος.
 •    Αρχίζει να κατανοεί απλά σημεία στίξης όπως τελεία, ερωτηματικό , κλπ.
 •    Εντοπίζει τον τίτλο, το όνομα του συγγραφέα, το όνομα του εικονογράφου και τον πίνακα των περιεχομένων.
 •   Ταξινομεί κοινές λέξεις σε κατηγορίες όπως τρόφιμα,  χρώματα, σχήματα κ.α..

 

Γραφή  

 •     Διαβάζει και γράφει το ονοματεπώνυμό του.
 •     Αφηγείται μια ιστορία χρησιμοποιώντας εικόνε.ς
 •     Χρησιμοποιεί γράμματα ή σχήματα για να απεικονίσει λέξεις ή ιδέες.
 •     Γράφει βασικές λέξεις.
 •     Αντιγράφει ή γράφει λέξεις για να μεταφέρει ένα μήνυμα.
 •     Συμμετέχει στην ομάδα υπαγορεύοντας ιστορίες.
 •     Χτίζει σιγά  - σιγά απλές λέξεις και φράσεις.
 •     Αναγνωρίζει και δείχνει αριστερά - δεξιά , και από πάνω προς τα κάτω.
 •     Χρησιμοποιεί σωστά τη λαβή του για να γράψει.

 

Γλώσσα και ακουστικές ικανότητες  

 •     Κατανοεί και ακολουθεί απλές οδηγίες.
 •    Ακούει τους άλλους για μικρά χρονικά διαστήματα χωρίς διακοπή.
 •    Απαγγέλλει ποιηματάκια, παίζει με τα δάχτυλα τραγουδάκια.
 •    Συμμετέχει σε συζητήσεις και συνομιλίες.
 •    Κάνει ερωτήσεις.
 •    Μιλάει σωστά για να μεταφέρει ένα μήνυμα και τα αιτήματα του.
 •    Διακρίνει, ζητά και εκφράζει τις επιθυμίες του.
 •    Διακρίνει μεταξύ επίσημης και ανεπίσημης γλώσσας  μεταξύ των συμμαθητών του, στο σπίτι και στο σχολείο.
 •    Χρησιμοποιεί ολοκληρωμένες προτάσεις.
 •    Συνθέτει μόνος του ιστορίες.
 •    Επαναλαμβάνει μια απλή ιστορία με τα βασικά στοιχεία, αρχή, μέση και τέλος.

 

Αριθμοί, πράξεις και δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων

 •     Μετράει αριθμούς από 0 έως 30
 •     Γράφει αριθμούς από 0 έως 20.
 •     Χρησιμοποιεί την δεξιότητα της καταμέτρησης για να προσθέσει φτάνοντας μέχρι το 10.
 •     Ταξινομεί και συγκρίνει αντικείμενα.
 •     Αναγνωρίζει, και διακρίνει μεταξύ αντικειμένων,  συμβόλων και  σχημάτων.
 •     Συλλέγει δεδομένα και τα καταγράφει για την επίλυση προβλημάτων.
 •     Δείχνει ενδιαφέρον για την επίλυση μαθηματικών προβλημάτων.
 •     Λύνει προβλήματα μαντεύοντας  χρησιμοποιώντας τα δάχτυλα.

 

Γεωμετρία και μέτρηση

 •   Εξοικειώνεται με κοινά μέσα για το χρόνο και τη μέτρηση της θερμοκρασίας (π.χ. χάρακες, θερμόμετρα).
 •   Κατανοεί και χρησιμοποιεί ποιοτικές και ποσοτικές έννοιες (θετικές και αρνητικές, βαρύ και ελαφρύ, πολλά και λίγα κλπ.).
 •   Αναγνωρίζει και αντιγράφει σχήματα.

 

Μαθηματικά σε δράση

 •     Δείχνει να κατανοεί την χρήση του ημερολογίου και του χρόνου
 •     Ξέρει τις ημέρες της εβδομάδας και τους μήνες του έτους
 •     Γνωρίζει την αξία του ευρώ.

 

Κοινωνικές ιστορίες

 •   Κατανοεί την έννοια της ιστορίας ως αληθινές ιστορίες άλλες φορές, τα γεγονότα, τους τόπους και τους ανθρώπους.
 •   Κατανοεί τις ευρείες κατηγορίες του χρόνου (παρελθόν, παρόν και μέλλον).
 •   Ξέρει διαφορετικές μεθόδους επικοινωνίας πολύ καιρό πριν, για να παρουσιάσει την ημέρα λεκτικά, και μη λεκτικά με εικονογράμματα, με νοήματα κλπ.
 •  Έχει βασικές γνώσεις γύρω από άλλους πολιτισμούς και πολιτιστικές παραδόσεις.
 •   Γνωρίζει σημαντικά άτομα στην ιστορία της Ελλάδας.
 •   Γνωρίζει  άτομα και τα γεγονότα που έχουν τιμηθεί με επίσημες εορτές.
 •   Αναγνωρίζει Ελληνικά σύμβολα όπως τη σημαία, κλπ.
 •   Αναγνωρίζει ότι οι άνθρωποι χρησιμοποιούν χάρτες,  για να προσδιορίσουν και να εντοπίσουν ένα μέρος.

 

Επιστήμη

 •  Γνωρίζει ότι ο ήλιος παρέχει τη θερμότητα και το φως στη Γη.
 •  Αναγνωρίζει βασικά πρότυπα του καιρού.
 •  Αναγνωρίζει το πώς οι άνθρωποι επηρεάζουν τη Γη, συμπεριλαμβανομένων των εννοιών της διατήρησης , της ανακύκλωσης και τη μείωση της ρύπανσης.
 •  Κατανοεί ότι όλα τα έμβια όντα έχουν τις βασικές τους ανάγκες
 •  Διακρίνει διαφορές μεταξύ των έμβιων και μη έμβιων όντων.
 •  Αναγνωρίζει πώς ζουν τα πράγματα αλλάζουν καθώς μεγαλώνουμε και ωριμάζουν.
 •  Συγκρίνει και περιγράφει τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά των φυτών και των ζώων.
 •  Διακρίνει μεταξύ περιβαλλοντικών συνθηκών ζεστό, κρύο, υγρό, ξηρό κλπ.